Clinic_TreatmentBA
About Clinic Sections
درباره بخشهای مختلف مرکز درمان چاقی

معاینات پیش از عمل جراحی و مراقبت های پس از عمل

معاینات پیش از عمل جراحی و مراقبت های پس از عمل

در این بخش کارشناسان و پزشکان معاینات و بررسی های نهایی مورد نیاز که براساس آن مشخص می شود بیمار به چه اندازه از جراحی چاقی سود خواهد برد انجام داده و طبق این پروسه مراقبت ها و پیشگیری های لازم برای هر فرد خاص پیش بینی شده و در برنامه کاری تیم قرار خواهد گرفت . در این مرحله یک جمع بندی نهایی از حاصل کار همه بخش های قبلی صورت گرفته و نتیجه نهایی پیش از عمل جراحی مشخص می شود که در صورت نیاز به رعایت تغییرات یا اقدامات پیشگیرانه، با همکاری پزشکان در این بخش اقدامات لازم انجام خواهد شد تا هر گونه مانعی پیش از عمل جراحی مرتفع گردد. پس از عمل جراحی تیم فوق شما را تحت نظر گرفته و در فواصل منظم و از پیش تعیین شده تحت پایش قرار می دهند ) طبق پروتکل های بین المللی سازگاز با نحوه زندگی و فیزیولوژِی بدن مردم در ایران شما تحت معاینات آزمایش ها و مراقبت های لازم پس از عمل قرار خواهید گرفت ( تا به بالاترین حد سلامتی مورد انتظار در جهت افزایش کیفیت زندگی روزانه خود برسید.

دریافت خبرنامه

* آدرس ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.